...Omvärlden och min närhet sedd genom kameralinsen med min högst personliga synvinkel ...måndag 28 mars 2016

Hälleskogsbrännan


Igår Söndag den 27 mars så besökte jag det stora skogsbrandsområdet Hälleskogsbrännan i Västmanland. Det var den 31 juli 2014 som den stora skogsbranden bröt ut och den varade i elva dagar innan den var under kontroll. Det är den största skogsbranden i Sverige under modern tid.

Mina intryck från platsen kan kort sammanfattas med dessa ord: 

Ödsligt, dött, stort, mäktigt, skrämmande, kraftfullt och intressant

Redan under pågående släckningsarbete så beslutades om att delar av det brandhärjade området skulle bli ett Naturreservat och man började tidigt att arbeta utifrån detta när det gällde efterarbetet.
När man anländer till Naturreservatet så finns det informationstavlor som bl.a. informerar om hur man bör förflytta sig i området då det fortfarande är hög rasrisk bland de träd som står upp. Rekommendationerna är att hålla sig till vägar och utmärkta stigar.Bränd vägskylt!

På båda sidor om vägarna så har man fällt alla träd förmodligen för att minska risken för nedfallande träd över vägarna.


Vid något som kallas för Grävlingsberget så finns det ett stort område där det har brunnit så pass kraftigt att alla stenar har blottats och kommit fram. Här finns även en större parkering och en iordninggjord grillplats. 

Här under följer ett antal olika bilder från olika delar av brandplatsen.
För att se lite av storleken på det hela så till höger i bild finns det en människa.När man ser de nedsågade trädstammarna så ser man att de mestadels är brända på ytan och att den inre delen är intakt.


När man är i en "vanlig" skog som inte har brunnit så tänker man inte på att under mossa och vegitation så finns det en massa sten och berg som blir väldigt synligt när det har brunnit.


Kanske är detta resterna av en spade som användes vid brandbekämpningen, vad vet jag?


Mitt i allt det döda så såg vi faktiskt lite liv i form av några tussilago samt att mossan börjat bli grön på sina håll. Några Nässelfjärillar och en Citronfjäril flög förbi också.


Det här var nog det grönaste och livfullaste som vi kunde hitta...


Vi hade hoppats på att få se den Tretåiga hackspetten, Spillkråka och Gröngöling men de höll sig borta. Eventuellt att vi såg den Tretåiga på avstånd i luften men det var en högst osäker observation.


Här kan du i alla fall se några träd där Hacke har varit framme och letat efter larver under barken (de ljusa fläckarn).

Man kan inte få allt - vi hade i alla fall tur med vädret och fick uppleva en ny plats. 
Självklart så blev det fika också :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar