...Omvärlden och min närhet sedd genom kameralinsen med min högst personliga synvinkel ...måndag 30 januari 2017

Duvhök

Större bild - Klicka på bilden!

Duvhök (Hane)

Duvhöken är en medelstor kraftfull rovfågel som väger 700–1200 gram och har breda, rundade vingar och proportionellt kort, tydligt bredbandad stjärt. Honan är betydligt större än hanen med en längd på 58–64 cm och ett vingspann på 108–120 cm jämfört med hanens omkring 49–56 cm och vingspann på 90–105 cm.
Den adulta (vuxna) hanen har gråblå ovansida, ljus undersida med talrika täta grå tvärvattringar. Den har mörkt gråblå hjässa och kinder, tydligt vitt ögonbrynsstreck och gul näbbas. Adult (vuxen) hona har brungrå rygg och hjässa och är grovt tvärvattrad på buken. Den har breda höfter, yviga vita undre stjärttäckare och mycket grova gula tarser som saknar fjädrar på nedre delen.
(fr Wikipedia)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar